Comisii la Nivelul Școlii

Comisiile cu caracter permanent pentru anul școlar 2018-2019

 

Nr. Crt.

Denumire Comisie

Președinte/

Responsabil/ Coordonator

Membri

Comisia pentru curriculum

Președinte : Topliceanu Maria Florentina

Bloj Ligia, Zakarias Gyongyver Imola, Avrămiuc Camelia, Kiss Elvira Elisabeta, Blaga Nicoleta Daniela, Ciurtin Silvia Ramona, Sita Denisa, Ciurtin Lucian Claudiu.

Comisia pentru evaluare și asigurare a calității educației (CEAC)

Coordonator :

Topliceanu Maria Florentina

Stancu Amelia, Zakarias Gyongyver Imola, Ludușan Mirabela (reprezentant părinte), Mogheri Gheorghe (reprezentant comunitate)

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

Responsabil:

Zakarias Gyongyver Imola

Bulboacă Dinu, Feșteu Annamaria

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgența

Coordonator :

Ciurtin Lucian

Feșteu Annnamaria, Bulboacă Dinu, Pescăruș-Dan Victor, Baranko Janos, Pescăruș-Dan Daniela, Sebezan Mariana, Gedo Cipriana

Comisia pentru control managerial intern

Președinte : Topliceanu Maria Florentina

Feșteu Annamaria, Miclea Ioana, Cocil Liliana 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Coordonator: Cociș Ramona

Zugravu Maria Camelia, Budai Pompilia Mihaela, Kiss Elvira Elisabeta, Simoie Loredana Maria, Andone Marius (reprezentant părinte), Șulea Marius Dorin (polițist proximitate)
Comisia metodică Responsabili: Avrămiuc Camelia, Blaga Nicoleta, Sita Denisa, Buta Ionela, Bloj Ligia

Comisiile cu caracter ocazional pentru anul școlar 2018-2019

 

Nr. Crt.

Denumire Comisie

Președinte/

Responsabil / Coordonator

Membri

Comisia de achiziționare și acordare a manualelor școlare la nivel primar respectiv a rechizitelor la nivel preșcolar

Președinte Ganea Cornelia

Coordonator : Avrămiuc Camelia

Secretară : Feșteu Annamaria,

Membri : Pal Laura, Precup Daniela, Bloj Ligia, Zakarias Imola, Budai Pompilia, Simoie Loredana, Borodi Alin, Zugravu Camelia, Bumbac Ana, Cociș Ramona, Ciurtin Ramona, Stancu Amelia

Comisia Sportului școlar

Președinte: Ganea Cornelia

Președinte executiv: Ciurtin Lucian Claudiu

Vicepreședinte : Miclea Ioana,

Personal did : Buta Ionel, Budai Pompilia Mihaela, Zugravu Camelia, Bumbac Ana, Cociș Ramona, Ciurtin Silvia Ramona, Avrămiuc Camelia

Personal nedid: Pescăruș-Dan Victor, Elev: Toth Darius

Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR

Președinte : Ganea Cornelia

Administrator SIIIR : Feșteu Annamaria,

Membri: prof. înv. primar Borodi Alin, contabil Miclea Ioana,

Comisia de întocmire a orarului și asigurarea serviciului pe școală

Președinte:

Ganea Cornelia

Membri: Ciurtin Silvia Ramona, Topliceanu Maria Florentina

Comisia de mobilitate

Președinte:

Ganea Cornelia

Comisiile cu caracter temporar pentru anul școlar 2018-2019

 

Nr. Crt.

Denumire Comisie

Președinte/Responsabil

1.

Comisia pentru frecvența, combaterea absenteismului și abandonului școlar Președinte: Ganea Cornelia

2.

Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR Președinte: Ganea Cornelia

RESPONSABILI / COORDONATORI

 

Nr. Crt.

Denumire responsabil

Responsabil (i)

1

Responsabil cu gestionarea şi actualizarea permanentă a dosarelor personale ale angajaților

Topliceanu Maria Florentina

Miclea Ioana

2

Responsabil cu păstrarea și folosirea sigiliului

Feșteu Annamaria

3

Responsabili de caz servicii psiho-educaţionale (CES)

Cociș Violeta Liliana, Bumbac Ana, Borodi Alin Petru

4

Responsabil cu gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi a documentelor şcolare

Feșteu Annamaria

5

Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare;

Kiss Elvira Elisabeta

6

Consilier etic

Cociș Ramona Victoria

7

Responsabil cu verificarea și gestionarea condicilor

Topliceanu Maria Florentina

8

Responsabil cu întocmirea și numerotarea condicii gimnaziu

Kiss Elvira Elisabeta

9

Responsabil cu întocmirea și numerotarea condicii nivel primar

Buta Ionel

10

Responsabil cu întocmirea și numerotarea condicii nivel preșcolar

Zakarias Gyongyver Imola

11

Responsabil cu întocmirea și numerotarea condicii pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic

Baranko Janos

Director, Director adj.,

Prof. Ganea Cornelia Topliceanu Maria Florentina