Școala Gimnazială „Omega” Târgu Mureș

Modelăm. Inspirăm. Educăm. Transformăm copiii de azi, în liderii de mâine!

Școala Gimnazială „Omega”
Târgu Mureș

Situată într-un cartier modern al orașului Târgu Mureș și acreditată național de către Ministerul Educației prin O.M.E.C.T. 5941/2008 și O.M.E.C.T.S. 5941/2008, Școala Gimnazială „Omega” oferă contextul educațional în care sunt îmbinate educația de calitate cu formarea unui caracter creștin autentic.

Misiunea noastră este de a descoperi potențialul fiecărui elev și de a lucra împreună, într-o atmosferă de încredere reciprocă și de responsabilitate, pentru a-l ajuta în atingerea potențialul atât pe plan intelectual, creativ și fizic, cât și în formarea unei conduite morale.

Ne propunem ca elevii școlii noastre să își dezvolte integritatea personală, vitalitatea intelectuală, disciplina și respectul pentru ei înșiși și pentru ceilalți. Așteptăm ca fiecare elev să se implice activ în viața școlii și căutăm să trezim în fiecare elev dorința de a se înțelege pe ei înșiși și apoi lumea în care trăim, acum și în viitor.

GRĂDINIȚA „OMEGA” este una dintre cele mai vechi și cunoscute grădinițe din Târgu Mureș, cu predare bilingvă română-engleză, respectiv maghiară-engleză. O echipă de profesioniști, formată din cadre didactice atent selecționate, oferă copiilor o pregătire academică de excepție și experiențe de viață bogate.

ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ „OMEGA” utilizează Curriculum Național aprobat de Ministerul Educației. Planul de învățământ și programele școlare sunt aceleași cu cele utilizate și în școlile de stat. Manualele corespunzătoare fiecărei discipline sunt aprobate de către Ministerul Educației și sunt selectate pe baza criteriilor care vizează calitatea conținutului, continuitatea, relevanță dar și impactul moral asupra copiilor, urmărindu-se ca acestea să fie în acord cu misiunea și viziunea școlii. Pentru o fixare durabilă  a cunoștințelor, elevii Școlii noastre au posibilitatea să participe la orele de recuperare și/sau de performanță organizate la nivelul primar sau la orele de pregătire suplimentară în vederea E.N. VIII organizate la nivelul gimnazial (clasa a VIII-a). 

Specificul unității de învățământ este dat de promovarea în cadrul instituției a studiului intensiv a limbii engleze.

La nivelul preșcolar, limba engleză este integrată zilnic, de către educatoare, la grupă, în cadrul activităților liber-alese și a jocurilor. Pentru aceasta se folosește metoda CLIL, o abordare didactică inovativă, modernă, care oferă copiilor oportunitatea de a învăța limba engleză într-un mod natural.

La nivelul primar, la numărul de ore prevăzute în mod curent în orarul unei școli, se adaugă 1 oră de limba engleză suplimentară care are drept scop fixarea conținuturilor programei școlare și 1-2 ore de limba engleză cu conținut diferit față de programa școlară.

Ca o continuare a acestui demers de susținere al elevilor în aprofundarea limbii engleze, clasele nivelului gimnazial au prevăzute ore pentru studiul intensiv al limbii. Elevii sunt împărțiți în 2 grupe, având posibilitatea ca în grupe mici, să-și dezvolte abilitățile de comunicare și să progreseze în ritm propriu, responsabili față de propria lor învățare. Periodic, la orele de curs participă vorbitori nativi de limba engleză,  profesori din S.U.A.

Pentru elevii ciclului primar și gimnazial, profesorii Școlii Gimnaziale „Omega” organizează ore suplimentare de pregătire în vederea susținerii examenelor Cambridge. Atestatele Cambridge sunt certificate recunoscute internațional care pot fi folosite pentru echivalarea probei de competență lingvistică la admiterea în clasa a VIII-a și sunt recunoscute de majoritatea universităților și companiile multinaționale.

Programele extracurriculare sunt variate de la an la an, se organizează la cerere, pe baza opțiunilor individuale. Fiecare activitate este predată de un profesor calificat în domeniul respectiv. Pentru anul școlar în curs unitatea noastră școlară propune următoarele activități extrașcolare: muzică – pian / chitară (individual), artă – pictură, modelaj cu lut, sport – fotbal/ handbal/ baschet/ fitball, dezvoltare personală – șah, MIND LAB  – stimularea inteligenței la copii, atelier de experimente, atelier de microscopie etc.

Activitățile extrașcolare organizate de către instituția noastră includ proiecte sociale, activități de familie, activități culturale, ateliere, activități artistice, excursii la munte, tabără de vara, proiecte ecologice. Copiii sunt expuși la evenimente multiple, în locuri diverse, aspect care urmărește o dezvoltare socială completă.

Programul „Mai întâi caracterul!” este activitatea care deschide fiecare zi din viața școlii și promovează lunar diferite valori moral-creștine pentru a fi implementate în viața noastră, a tuturor. Alături de acest program, școala promovează și alte activități menite să acopere nevoile de formare ale copiilor.

Personalul angajat din Școala Gimnazială „Omega”  posedă competențe profesionale, este tânăr, perseverent, dinamic, cu spirit de echipă şi dragoste pentru copii. Cadrele didactice sunt 100 % calificate, bine pregătite profesional, insuflând copiilor valori și principii pe care ei înșiși le trăiesc. Asistentul medical, consilierul școlar, logopedul și agentul de securitate sunt prezenți permanent în unitate.

Spațiul școlii este mobilat și dotat la standarde europene: 16 săli de grupă/ clasă, 2 dormitoare pentru preșcolari, laborator de fizică-chimie, cabinet de limbi moderne, laborator de biologie, cabinet de științe sociale, cabinet de consiliere școlară, laborator de informatică, cabinet medical, izolator, bibliotecă, sală de mese, sală de sport utilată corespunzător, sală de joacă, sală festivă, curte interioară cu teren de sport, spațiul de joacă amenajat corespunzător pentru preșcolari, zonă verde și zonă pentru jocuri și activități liber-alese în aer liber.

Salina este spațiul școlii dedicat sănătății și bunăstării, un loc mult îndrăgit de către copii. În fiecare sală de grupă și de clasă există câte o lampă bactericidă Biocomp, pentru realizarea unui microclimat lipsit de virusuri, spori de mucegai sau bacterii iar întreaga clădire este monitorizată video permanent. Astfel Școala oferă un climat de siguranță fizică și emoțională, o atmosferă familială, întreaga echipă fiind preocupată constant pentru copii şi problemele acestora.

Școala Primară „Omega”
Nazna

În anul școlar 2022-2023, Școala Gimnazială „Omega” din Tg. Mureș, și-a extins activitatea de învățământ într-un nou sediu. În localitatea Nazna s-a deschis Școala Primară „Omega”, structură a Școlii Gimnaziale „Omega” din Tg. Mureș, autorizată național de către Ministerul Educației prin O.M. nr. 4.840/2022.

La Școala Primară „Omega” Nazna, ne-am dedicat să creăm o atmosferă unde fiecare elev se simte sprijinit și încurajat să-și atingă întregul potențial într-un mediu educațional inovator și prietenos.

Fiecare copil este unic, iar programul nostru se bazează pe o abordare personalizată care să răspundă nevoilor și intereselor individuale ale fiecărui elev. Cu clase mici și profesori dedicați, ne asigurăm că fiecare copil primește atenția și sprijinul de care are nevoie. Încurajăm învățarea activă prin proiecte practice și experiențe de învățare care să le permită copiilor să-și aplice cunoștințele în contexte reale. Astfel, promovăm gândirea critică și creativitatea.

Suntem conștienți de importanța tehnologiei în lumea modernă, așa că am integrat instrumente digitale în procesul nostru de învățare pentru a pregăti elevii noștri pentru provocările viitorului. Credem într-o colaborare strânsă între școală și părinți. Organizăm întâlniri periodice de comunicare și evenimente în care părinții pot să se implice activ în educația copiilor lor.

Suntem entuziasmați să facem parte din călătoria educațională a copiilor dumneavoastră și să contribuim la formarea lor ca indivizi pregătiți pentru a-și asuma provocările viitorului.

Scroll to Top