Școala Gimnazială „Omega” Târgu Mureș

Modelăm. Inspirăm. Educăm. Transformăm copiii de azi, în liderii de mâine!

Nivelul de învățământ preșcolar

Nivelul de învățământ Forma de învățământ Grupa

Preșcolar

Zi/Program Prelungit

Grupa Mică - 2-3 ani

Grupa Mică - 3-4 ani

Grupa Mijlocie

Grupa Mare

Grupa Combinată

Nivelul de învățământ Forma de învățământ Grupa

Preșcolar

Zi/Program Prelungit

Grupa Mică  2-3 ani

Grupa Mică  3-4 ani

Grupa Mijlocie

Grupa Mare

Grupa Combinată

Taxele școlare percepute în cadrul Școlii Gimnaziale „Omega” pentru anul școlar 2023- 2024 sunt următoarele :

Nivel de învățământ Taxă școlară 1

PREȘCOLAR program prelungit 1

(Luni - Vineri 08: - 14:00)

6500 lei/an școlar

fără masa de prânz

PREȘCOLAR program prelungit II

(Luni - Joi 08:00 - 17:00, Vineri 08:00 - 16:00)

9500 lei/an școlar

fără masa de prânz

Nivel de învățământ Taxă școlară 1

PREȘCOLAR program prelungit 1

(Luni - Vineri 08: - 14:00)

6500 lei/an școlar

fără masa de prânz

PREȘCOLAR program prelungit II

(Luni - Joi 08:00 - 17:00, Vineri 08:00 - 16:00)

9500 lei/an școlar

fără masa de prânz

 Achitarea taxei școlare se poate face integral, pentru întregul an școlar, până la 30 octombrie 2023, cu o reducere de 5% sau în 10 rate egale, pe durata septembrie 2023 – iunie 2024, în perioada 5-20 a fiecărei luni calendaristice.

Politica de reduceri a taxei școlare TS1 prevede:

 • Pentru plata integrală realizată în perioada septembrie-octombrie 2023 – se aplică o reducere de 5%;
 • Pentru familia cu mai mulți copii în școală se aplică o reducere de 70 lei/rată la un singur copil, copilul cu vârsta cea mai mică;
 • Pentru copiii ai căror părinți sunt membri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și fac dovada în acest sens (adeverință) se acordă o reducere de 50 lei/rată. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea susține Școala Gimnazială „Omega” prin donații și sponsorizări;
 • Pentru copiii angajaților înscriși în unitate se aplică o reducere de 80% la taxa de școlarizare TS1;
 • În cazul absențelor între 11-23 zile lucrătoare consecutive motivate cu adeverință medicală, se aplică o reducere de 40% din cuantumul taxei de școlarizare TS1 a lunii în curs;
 • Nu se acordă reduceri ale taxei TS1 în cazul absențelor medicale până la 10 zile lucrătoare;
 • Nu se acordă reduceri ale taxei TS1 in cazul absențelor sporadice, motivate sau nemotivate;
 • Nu se acordă reduceri ale taxei TS1 pentru vacanțele de iarnă, primăvară și sărbătorile legale;
 • În cazul în care activitatea unității școlare este suspendată temporar datorită unor dispoziții ale instituțiilor statului sau în urma unor prevederi legislative explicite, din motive neimputabile unității, Școala Gimnazială „Omega” va continua cursurile la nivelul preșcolar, primar și gimnazial în sistem online. Prezența la cursurile online este obligatorie preșcolarilor/elevilor din ciclul preșcolar – grupa mare, primar și gimnazial, taxa de școlarizare urmând a se plăti integral. În această perioadă, pentru preșcolarii din grupa mică și mijlocie care, din motive obiective, nu pot beneficia de activitățile didactice transmise de către educatoare, părintele/tutorele legal va depune o solicitare în scris pe adresa office@scoalaomega.ro. În această situație se va percepe o taxă pentru rezervarea locului de 50% din valoarea taxei de școlarizare – TS1. În caz de neplată, contractul va fi reziliat automat și unilateral de către instituție, fără posibilitatea de reînscriere ulterioară a copilului.
 • În caz de îndeplinire a mai multor condiții de reducere – se aplică o singură reducere a taxei școlare TS1, în baza opțiunii scrise a părintelui/tutorelui legal;
 • În cazul înscrierii pe parcursul anului, taxa școlară se recalculează procentual, în funcție de perioada de timp rămasă din anul școlar; 

Tarifele includ:

 • Cursuri ce au la bază Curriculum Național aprobat de Ministerul Educației.
 • Ore de studiu intensiv a limbii engleze pentru toate nivelele de învățământ.
 • Ofertă diversificată de activități extracurriculare: muzică, artă – pictură, modelaj cu lut, sport – fitball/ fotbal/ handbal/ baschet/ fitball, limba engleză, dezvoltare personală – șah, MIND LAB, atelier de experimente,  atelier de microscopie etc.
 • Activități extrașcolare diverse: proiecte sociale, activități de familie, activități culturale, ateliere, activități artistice, excursii la munte, tabără de vară, proiecte ecologice.
 • Programul „Mai întâi caracterul!”, program de promovarea a principiilor morale.
 • Personal amabil, perseverent, dinamic, cu spirit de echipă şi dragoste pentru ceea ce fac
 • Cadre didactice 100% calificate, bine pregătite profesional, care posedă competențe profesionale și insuflă copiilor valori morale și principii înalte.
 • Asistent medical, consilier școlar/ logoped și agent de securitate prezenți permanent în unitate.
 • Spațiul școlar mobilat și dotat la standarde europene: săli de grupă/ clasă/laboratoare/cabinete (cabinet de fizică-chimie, cabinet de limbi moderne, laborator de biologie, cabinet de științe sociale, cabinet de consiliere școlară, laborator de informatică), 2 dormitoare preșcolari, cabinet medical, izolator, bibliotecă, sală de mese, sală de sport utilată corespunzător, sală de joacă, microsalină de suprafață, sală festivă.
 • Curte interioară cu teren de sport, spațiul de joacă amenajat corespunzător pentru preșcolari, zonă verde și zonă pentru jocuri și activități liber-alese în aer liber.
 • Monitorizare video permanentă.
 • Climat de siguranță fizică și emoțională, atmosferă familială, preocupare constantă pentru copii și problemele acestora.
 • Taxe școlare ancorate în realitatea posibilităților din România.

ALEGE PENTRU COPILUL TĂU GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA NOASTRĂ.

PENTRU NOI EDUCAȚIA ÎNSEAMNĂ EXCELENȚĂ,

IAR CARACTERUL ÎNSEAMNĂ VIAȚĂ!

Scroll to Top