Școala Gimnazială „Omega” Târgu Mureș

Modelăm. Inspirăm. Educăm. Transformăm copiii de azi, în liderii de mâine!

Nivel Preșcolar Târgu Mureș

 • Cursuri ce au la bază Curriculum Național aprobat de Ministerul Educației.
 • Limba engleză integrată în activitatea zilnică a copiilor prin metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning).
 • Ofertă diversificată de activități extracurriculare integrate în programul copiilor: limba germană, dezvoltare personală – MIND LAB, atelier de experimente, atelier de povești terapeutice, etc.
 • Activități extrașcolare diverse: proiecte sociale, activități de familie, activități culturale, ateliere, activități artistice, excursii la munte, tabără de vară, proiecte ecologice.
 • Programul „Mai întâi caracterul!”, program de promovarea a principiilor morale.
 • Personal amabil, perseverent, dinamic, cu spirit de echipă şi dragoste pentru ceea ce fac
 • Cadre didactice 100% calificate, bine pregătite profesional, care posedă competențe profesionale și insuflă copiilor valori morale și principii înalte.
 • Asistent medical, consilier școlar/ logoped și agent de securitate prezenți permanent în unitate.
 • Spațiul școlar mobilat și dotat la standarde europene: săli de grupă/ clasă/laboratoare/cabinete (cabinet de fizică-chimie, cabinet de limbi moderne, laborator de biologie, cabinet de științe sociale, cabinet de consiliere școlară, laborator de informatică), 2 dormitoare preșcolari, cabinet medical, izolator, bibliotecă, sală de mese, sală de sport utilată corespunzător, sală de joacă, microsalină de suprafață, sală festivă.
 • Curte interioară cu teren de sport, spațiul de joacă amenajat corespunzător pentru preșcolari, zonă verde și zonă pentru jocuri și activități liber-alese în aer liber.
 • Monitorizare video permanentă.
 • Climat de siguranță fizică și emoțională, atmosferă familială, preocupare constantă pentru copii și problemele acestora.
 • Taxe școlare ancorate în realitatea posibilităților din România.
Previous
Next
Scroll to Top